Anti-armenia.ORG - Forumlar - Seditio Başlıqlara smayl,rəngli mətn əlavə etIstifadəçi
    2011-12-22 22:46 GMT                 

LocaLGold
Mesaj Sayı : 141
Mövzu Sayı :
Rep Ver : 
Rep Sayı :   2  
Indi Saytda : Durum
Cinsiyyət : Oğlan
Şəhər : Badu Kubə
Ölkə :
Məslək : ....
Yaş :
Mesaj :

Mövzunu Paylaş!


Bu mövzuda sizlərə mövzu başlığında rəngli yazı,smayl, işlətmək üçün lazım olan düzənləmələri başa salacam...

Əvvəlcə SQLmızı oxudaq:

Kod:
ALTER TABLE sed_forum_topics ADD COLUMN ft_title_icon VARCHAR(24) NOT NULL DEFAULT '';


burada VARCHAR(24) - yəniki başlıq 24 hərf yazıla bilər istəsəz çoxalda bilərsiniz...

sonra

system/core/forums/forums.newtopic.inc.php-ni açın

tapın:
Kod:
$newprvtopic = (!$fs_allowprvtopics) ? 0 : $newprvtopic;


ardına əlavə edin:
Kod:
$ft_title_icon = sed_import('ft_title_icon','P','TXT');


həmin faylda tapın:
Kod:
$sql = sed_sql_query("INSERT into $db_forum_topics
(ft_state,
ft_mode,
ft_sticky,
ft_sectionid,
ft_title,
ft_desc,
ft_creationdate,
ft_updated,
ft_postcount,
ft_viewcount,
ft_firstposterid,
ft_firstpostername,
ft_lastposterid,
ft_lastpostername)
VALUES
(0,
".(int)$newprvtopic.",
0,
".(int)$s.",
'".sed_sql_prep($newtopictitle)."',
'".sed_sql_prep($newtopicdesc)."',
".(int)$sys['now_offset'].",
".(int)$sys['now_offset'].",
1,
0,
".(int)$usr['id'].",
'".sed_sql_prep($usr['name'])."',
".(int)$usr['id'].",
'".sed_sql_prep($usr['name'])."')");


dəyişdirin:
Kod:
$sql = sed_sql_query("INSERT into $db_forum_topics
(ft_state,
ft_mode,
ft_sticky,
ft_sectionid,
ft_title,
ft_desc,
ft_creationdate,
ft_updated,
ft_postcount,
ft_viewcount,
ft_firstposterid,
ft_firstpostername,
ft_lastposterid,
ft_lastpostername,
ft_title_icon )
VALUES
(0,
".(int)$newprvtopic.",
0,
".(int)$s.",
'".sed_sql_prep($newtopictitle)."',
'".sed_sql_prep($newtopicdesc)."',
".(int)$sys['now_offset'].",
".(int)$sys['now_offset'].",
1,
0,
".(int)$usr['id'].",
'".sed_sql_prep($usr['name'])."',
".(int)$usr['id'].",
'".sed_sql_prep($usr['name'])."',
'".sed_sql_prep($ft_title_icon)."')");


yenidən həmin faylda tapın:
Kod:
$post_main = "<textarea class=\"editor\" name=\"newmsg\" rows=\"16\" cols=\"56\">".sed_cc($newmsg)."</textarea>";


ardına əlavə edin:
Kod:
$bkod = ($cfg['parsebbcodeforums'] && $fs_allowbbcodes) ? sed_build_bbcodes('newtopic', 'ft_title_icon',$L['BBcodes']) : '';
$bsmi = ($cfg['parsesmiliesforums'] && $fs_allowsmilies) ? sed_build_smilies('newtopic', 'ft_title_icon',$L['Smilies']) : '';
$morejavascript .= sed_build_addtxt('newtopic', 'ft_title_icon');
$ticon = " <input type=\"text\" class=\"text\" name=\"ft_title_icon\" value=\"".$ft_title_icon."\" size=\"16\" maxlength=\"24\" />";


yenidən həmin faylda tapın:
Kod:
"FORUMS_NEWTOPIC_PAGETITLE" => $toptitle ,


ardına əlavə edin:
Kod:
"FORUMS_NEWTOPIC_SM" => $ticon." ".$bsmi." &nbsp;  ".$bkod,


skins/temaadi/forums.newtopic.tpl -də tapın:
Kod:
<tr>
<td>{PHP.skinlang.forumsnewtopic.Desc} {FORUMS_NEWTOPIC_DESC}</td>
</tr>


ardına əlavə edin:
Kod:
<tr>
<td>
Title icon,smile,bbcode: {FORUMS_NEWTOPIC_SM} <i>Başlıqlarda görsənir.</i>
</td>
</tr>
ode]

system/core/forums/forums.editpost.inc.php-də tapın:
Kod:
$ft_title = sed_cc($row['ft_title']);


ardına əlavə edin:
Kod:
$ft_title_icon = $row['ft_title_icon'];


həmin faylda tapın:
Kod:
$rtext = sed_import('rtext','P','TXT');


ardına əlavə edin:
Kod:
$rft_title_icon = sed_import('rft_title_icon','P','TXT');


yenidən həmin faylda tapın:
Kod:
$sql = sed_sql_query("UPDATE $db_forum_topics SET ft_title='".sed_sql_prep($rtopictitle)."', ft_desc='".sed_sql_prep($rtopicdesc)."' WHERE ft_id='$q'");


aşağıdakıyla dəyişdirin:
Kod:
$sql = sed_sql_query("UPDATE $db_forum_topics SET ft_title='".sed_sql_prep($rtopictitle)."', ft_desc='".sed_sql_prep($rtopicdesc)."',ft_title_icon='".sed_sql_prep($rft_title_icon)."' WHERE ft_id='$q'");


yenidən həmin faylda tapın:
Kod:
$sql = sed_sql_query("SELECT fp_id FROM $db_forum_posts WHERE fp_topicid='$q' ORDER BY fp_id ASC LIMIT 1");
if ($row = sed_sql_fetcharray($sql))
{
$fp_idp = $row['fp_id'];
if ($fp_idp==$p)
{
$edittopictitle = ($fp_idp==$p) ? $L['Topic'].": <input type=\"text\" class=\"text\" name=\"rtopictitle\" value=\"".$ft_title."\" size=\"56\" maxlength=\"64\" /><br />".$L['Description'].": <input type=\"text\"
class=\"text\" name=\"rtopicdesc\" value=\"".$ft_desc."\" size=\"56\" maxlength=\"64\" /><br />" : ''; }
}


ardına əlavə edin:
Kod:
$sqlt = sed_sql_query("SELECT fp_id FROM $db_forum_posts WHERE fp_topicid='$q' ORDER BY fp_id ASC LIMIT 1");
if ($rowi = sed_sql_fetcharray($sqlt))
{
$fp_idp = $rowi['fp_id'];
if ($fp_idp==$p)
{
$bkod = ($cfg['parsebbcodeforums'] && $fs_allowbbcodes) ? sed_build_bbcodes('editpost', 'rft_title_icon',$L['BBcodes']) : '';
$bsmi = ($cfg['parsesmiliesforums'] && $fs_allowsmilies) ? sed_build_smilies('editpost', 'rft_title_icon',$L['Smilies']) : '';
$morejavascript .= sed_build_addtxt('editpost', 'rft_title_icon');
$ticon = "<tr><td>Title icon,smile,bbcode: <input type=\"text\" class=\"text\" name=\"rft_title_icon\" value=\"".$ft_title_icon."\" size=\"16\" maxlength=\"24\" /> ".$bkod." ".$bsmi." <i>Forum başlıklarında görünür.</i></td>
</tr>"; }
}
/code]

yenidən həmin faylda tapın:
Kod:
"FORUMS_EDITPOST_PAGETITLE" => $toptitle,


ardına əlavə edin:
Kod:
"FORUMS_EDITPOST_SM" => $ticon,skins/temaadı/forums.newtopic.tpl-də tapın:
Kod:
<tr>
<td>
<div style="width:96%;">{FORUMS_EDITPOST_TEXTBOXER}</div>
</td>
</tr>


ardına əlavə edin:
Kod:
{FORUMS_EDITPOST_SM}


system/core/forums/forums.posts.inc.php-də tapın:
Kod:
$sql = sed_sql_query("SELECT ft_title, ft_desc, ft_mode, ft_state, ft_poll, ft_firstposterid FROM
$db_forum_topics WHERE ft_id='$q'");


aşağıdakıyla dəyişdirin:
Kod:
$sql = sed_sql_query("SELECT ft_title, ft_desc, ft_mode, ft_state, ft_poll, ft_firstposterid,ft_title_icon
FROM $db_forum_topics WHERE ft_id='$q'");


həmin faylda tapın:
Kod:
$ft_title = $row['ft_title'];


ardına əlavə edin:
Kod:
$ft_title_icon = $row['ft_title_icon'];


yenidən həmin faylda tapın:
Kod:
$toptitle .= " ".$cfg['separator']." <a href=\"forums.php?m=posts&amp;q=".$q."\">".sed_cc(kelime_filitrele($ft_title))."</a>";


aşağıdakıyla dəyişdirin:
Kod:
$toptitle .= " ".$cfg['separator']." ".sed_parse(kelime_filitrele($ft_title_icon))." <a href=\"forums.php?m=posts&amp;q=".$q."\">".sed_cc(kelime_filitrele($ft_title))."</a>";


system/core/forums/forums.topics.inc.php-də tapın:
Kod:
"FORUMS_TOPICS_ROW_ID" => $row['ft_id'],


ardına əlavə edin:
Kod:
"FORUMS_TOPICS_ROW_IMAGE" => sed_parse(kelime_filitrele($row['ft_title_icon'])),


skins/temaadı/forums.topics.tpl-də tapın:
[code]<td class="{FORUMS_TOPICS_ROW_ODDEVEN}">
<strong><a href="{FORUMS_TOPICS_ROW_URL}">{FORUMS_TOPICS_ROW_TITLE}</a></strong><br />
<span class="desc">{FORUMS_TOPICS_ROW_DESC} &nbsp; {FORUMS_TOPICS_ROW_PAGES}</span>
</td>[/code]

aşağıdakıyla dəyişdirin:
[code]<td class="{FORUMS_TOPICS_ROW_ODDEVEN}">{FORUMS_TOPICS_ROW_IMAGE}
<strong><a href="{FORUMS_TOPICS_ROW_URL}">{FORUMS_TOPICS_ROW_TITLE}</a></strong><br />
<span class="desc">{FORUMS_TOPICS_ROW_DESC} &amp;nbsp; {FORUMS_TOPICS_ROW_PAGES}</span>
</td>[/code]

Bu qədər
Artıq mövzu başlıqlarında smayl və rəngli mətn işlədə bilərsiniz

Çakıl taşlı yollar yordu beni, keşke yürüse yanımda bişr-i hafi...
Anti-armenia.ORG
    

Istifadəçi
    2011-12-23 19:34 GMT                 

m3w3d!VIP
Mesaj Sayı : 35
Mövzu Sayı :
Rep Ver : 
Rep Sayı :   0  
Indi Saytda : Durum
Cinsiyyət : Oğlan
Şəhər : BAKI
Ölkə :
Məslək :
Yaş :
Mesaj :

Mövzunu Paylaş!


super. twk paylawima gore)

___________________________________________
HəYaT YaLnIz HəYaTı SeVəNlƏr ÜçÜnDüR ...!!!
Anti-armenia.ORG
    

Istifadəçi
    2011-12-24 12:18 GMT                 

Ferid23Admin
Mesaj Sayı : 1874
Mövzu Sayı :
Rep Ver : 
Rep Sayı :   44  
Indi Saytda : Durum
Cinsiyyət : Oğlan
Şəhər : Anti-armenia.ORG
Ölkə :
Məslək : Programmer & Defacer
Yaş : 11
Mesaj :

Mövzunu Paylaş!


Təşəkkür.

http://s017.radikal.ru/i404/1202/c6/a2947080a3c4.png
AZ Domaini İhbar Hattı (Azərbaycan saytlarında olan boşluqları bizə bildirin): http://anti-armenia.org/forums.php?m=posts&q=572
Qaydalar (Saytın qayda-qanunlarını oxuyaraq əməl edin)
Anti-armenia.ORG