Anti-armenia.ORG - Forumlar - AIDE-Advanced Intrusion Detection EnvironmentIstifadəçi
    2015-02-22 02:20 GMT                 

BlackMinDPr0grammer
Mesaj Sayı : 1643
Mövzu Sayı :
Rep Ver : 
Rep Sayı :   62  
Indi Saytda : Durum
Cinsiyyət : Oğlan
Şəhər : cat /dev/zero>`which you`
Ölkə :
Məslək :
Yaş :
Mesaj :

Mövzunu Paylaş!


Əksər hallarda lazım olurki bilək qurduğumuz serverdə yaxud həmin serverdəki fayllarda/file systemində hər hansı dəyişiklik olduğunu bilək.
Bu məqsədlə AIDE-Advanced Intrusion Detection Environment köməyimizə gəlir.
Ümumi götürdürdə çox usefull tooldur.


http://s018.radikal.ru/i510/1502/ec/e3118fb8eddf.png
Proqramın installı və setup edilməsi də çox sadədir.
Əsas configurasiya faylı /etc/aide.conf-dur.

Kod:
[blackhat@ ~]$ cat /etc/os-release
NAME=Fedora
VERSION="21 (Twenty One)"
ID=fedora
VERSION_ID=21
PRETTY_NAME="Fedora 21 (Twenty One)"
ANSI_COLOR="0;34"
CPE_NAME="cpe:/o:fedoraproject:fedora:21"
HOME_URL="https://fedoraproject.org/"
BUG_REPORT_URL="https://bugzilla.redhat.com/"
REDHAT_BUGZILLA_PRODUCT="Fedora"
REDHAT_BUGZILLA_PRODUCT_VERSION=21
REDHAT_SUPPORT_PRODUCT="Fedora"
REDHAT_SUPPORT_PRODUCT_VERSION=21


[blackhat@ ~]$ yum info aide
Loaded plugins: langpacks
Installed Packages
Name        : aide
Arch        : x86_64
Version     : 0.15.1
Release     : 9.fc21
Size        : 308 k
Repo        : installed
Summary     : Intrusion detection environment
URL         : http://sourceforge.net/projects/aide
License     : GPLv2+
Description : AIDE (Advanced Intrusion Detection Environment) is a file integrity
            : checker and intrusion detection program.

[blackhat@ ~]$ rpm -qa aide
aide-0.15.1-9.fc21.x86_64
[root@ ~]# whereis aide.conf
aide: /usr/sbin/aide /etc/aide.conf /usr/share/man/man1/aide.1.gz
[root@ ~]# aide --check
WARNING: Old db contains a entry that shouldn't be there, run --init or --update
^C
[root@ ~]# aide --init

AIDE, version 0.15.1

### AIDE database at /var/lib/aide/aide.db.new.gz initialized.

[root@ ~]# ls -tliash /var/lib/aide/
total 29M
655374 4.0K drwxr-xr-x. 74 root root 4.0K Feb 22  2015 ..
665174 2.5M -rw-------.  1 root root 2.5M Feb 22 00:04 aide.db.new.gz
665251  26M -rw-------.  1 root root  26M Aug 31 17:14 aide.db.gz
664617 4.0K drwx------.  2 root root 4.0K Aug 16  2014 .

[root@ ~]# cp -f /var/lib/aide/aide.db.new.gz  /var/lib/aide/aide.db.gz
cp: overwrite ‘/var/lib/aide/aide.db.gz’? Y

[root@ ~]# ls -tliash /var/lib/aide/
total 5.0M
655374 4.0K drwxr-xr-x. 74 root root 4.0K Feb 22  2015 ..
665251 2.5M -rw-------.  1 root root 2.5M Feb 22 00:05 aide.db.gz
665174 2.5M -rw-------.  1 root root 2.5M Feb 22 00:04 aide.db.new.gz
664617 4.0K drwx------.  2 root root 4.0K Aug 16  2014 .


[root@ ~]# touch /var/www/html/lolbackdoor.txt

[root@ ~]# aide --check
AIDE 0.15.1 found differences between database and filesystem!!
Start timestamp: 2015-02-22 00:06:22

Summary:
  Total number of files: 24948
  Added files: 1
  Removed files: 0
  Changed files: 1


---------------------------------------------------
Added files:
---------------------------------------------------

added: /var/www/html/lolbackdoor.txt

---------------------------------------------------
Changed files:
---------------------------------------------------

changed: /var/www/html

---------------------------------------------------
Detailed information about changes:
---------------------------------------------------


Directory: /var/www/html
Mtime    : 2015-02-21 00:13:04              , 2015-02-22 00:06:14
Ctime    : 2015-02-21 00:13:04              , 2015-02-22 00:06:14


[root@ ~]# aide --update
AIDE 0.15.1 found differences between database and filesystem!!
Start timestamp: 2015-02-22 00:07:51

Summary:
  Total number of files: 24948
  Added files: 1
  Removed files: 0
  Changed files: 1


---------------------------------------------------
Added files:
---------------------------------------------------

added: /var/www/html/lolbackdoor.txt

---------------------------------------------------
Changed files:
---------------------------------------------------

changed: /var/www/html

---------------------------------------------------
Detailed information about changes:
---------------------------------------------------


Directory: /var/www/html
Mtime    : 2015-02-21 00:13:04              , 2015-02-22 00:06:14
Ctime    : 2015-02-21 00:13:04              , 2015-02-22 00:06:14

Ana VƏTƏN!
Anti-armenia.ORG
    

Istifadəçi
    2015-02-23 12:28 GMT                 

b@t0n23Gold
Mesaj Sayı : 159
Mövzu Sayı :
Rep Ver : 
Rep Sayı :   5  
Indi Saytda : Durum
Cinsiyyət : Oğlan
Şəhər :
Ölkə :
Məslək :
Yaş :
Mesaj :

Mövzunu Paylaş!


gözəl!!! Mən İNOTİFY istifadə edirəm amma təəsüflər checksum-in dəyişilməsini göstərmir. Birdə ən vacib olan mail notification yani oturub bütün gün monitorun garşısında baxmıyasan kim girib nəyii dəyişib Yaxşı olardııkı opensource olsun !!!

Anti-armenia.ORG