Anti-armenia.ORG - Forumlar - phpMyadmin Finder PerlIstifadəçi
    2012-01-02 02:53 GMT                 

Avatar FearlessVIP
Mesaj Sayı : 1299
Mövzu Sayı :
Rep Ver : 
Rep Sayı :   23  
Indi Saytda : Durum
Cinsiyyət : Oğlan
Şəhər : Sundsvall
Ölkə :
Məslək : Hacker,Defacer,Programmer
Yaş : 21
Mesaj :

Mövzunu Paylaş!


Yakamoz phpMyadmin Finder

Perl Dilində Yazılıb

Panel tapmaq üçündür..


Kod:
#!/usr/bin/perl
#*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
#
#        ////////////////////////////////////
#                Yakamoz PHPmyadmin Finder v.x.x
#        ////////////////////////////////////
#
#  Title : PHPmyadmin Finder
#  Author: Bl4ck.Viper
#  From : Azarbycan
#  Category : Remote
#  Emails : Bl4ck.Viper@Yahoo.com , Bl4ck.Viper@Hotmail.com , Bl4ck.Viper@Gmail.com
#   
#*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

      use HTTP::Request;
    use LWP::UserAgent;
   
   
system ("cls");
system ("title Bl4ck.Viper (Yakamoz)...");
print "\t\t/////////////////////////////////////////////////\n";   
print "\t\t_________________________________________________\n";
print "\t\t\t PHPmyadmin Finder v.x.x\n";
print "\t\t\t Coded By Bl4ck.Viper\n";
print "\t\t\t Made In Azarbycan\n";
print "\t\t\t Version In English\n";
print "\t\t_________________________________________________\n";
print "\n\n";
sleep (1);
    print "\n\n";
    print "\t HOST=> (ex: http://www.site.com)\n";
    print "\t HOST=> :";
    $host=<STDIN>;
    chomp($host);
    if($host !~ /http:///) { $host = "http://$host"; };

print "\n\n";
print "\t\t*-*-*-*-*-* Scanning *-*-*-*-*-*\n";
print "\n\n";
@p = ("/phpMyAdmin/",
"/phpmyadmin/",
"/PMA/",
"/admin/",
"/dbadmin/",
"/mysql/",
"/myadmin/",
"/phpmyadmin2/",
"/phpMyAdmin2/",
"/phpMyAdmin-2/",
"/php-my-admin/",
"/phpMyAdmin-2.2.3/",
"/phpMyAdmin-2.2.6/",
"/phpMyAdmin-2.5.1/",
"/phpMyAdmin-2.5.4/",
"/phpMyAdmin-2.5.5-rc1/",
"/phpMyAdmin-2.5.5-rc2/",
"/phpMyAdmin-2.5.5/",
"/phpMyAdmin-2.5.5-pl1/",
"/phpMyAdmin-2.5.6-rc1/",
"/phpMyAdmin-2.5.6-rc2/",
"/phpMyAdmin-2.5.6/",
"/phpMyAdmin-2.5.7/",
"/phpMyAdmin-2.5.7-pl1/",
"/phpMyAdmin-2.6.0-alpha/",
"/phpMyAdmin-2.6.0-alpha2/",
"/phpMyAdmin-2.6.0-beta1/",
"/phpMyAdmin-2.6.0-beta2/",
"/phpMyAdmin-2.6.0-rc1/",
"/phpMyAdmin-2.6.0-rc2/",
"/phpMyAdmin-2.6.0-rc3/",
"/phpMyAdmin-2.6.0/",
"/phpMyAdmin-2.6.0-pl1/",
"/phpMyAdmin-2.6.0-pl2/",
"/phpMyAdmin-2.6.0-pl3/",
"/phpMyAdmin-2.6.1-rc1/",
"/phpMyAdmin-2.6.1-rc2/",
"/phpMyAdmin-2.6.1/",
"/phpMyAdmin-2.6.1-pl1/",
"/phpMyAdmin-2.6.1-pl2/",
"/phpMyAdmin-2.6.1-pl3/",
"/phpMyAdmin-2.6.2-rc1/",
"/phpMyAdmin-2.6.2-beta1/",
"/phpMyAdmin-2.6.2-rc1/",
"/phpMyAdmin-2.6.2/",
"/phpMyAdmin-2.6.2-pl1/",
"/phpMyAdmin-2.6.3/",
"/phpMyAdmin-2.6.3-rc1/",
"/phpMyAdmin-2.6.3/",
"/phpMyAdmin-2.6.3-pl1/",
"/phpMyAdmin-2.6.4-rc1/",
"/phpMyAdmin-2.6.4-pl1/",
"/phpMyAdmin-2.6.4-pl2/",
"/phpMyAdmin-2.6.4-pl3/",
"/phpMyAdmin-2.6.4-pl4/",
"/phpMyAdmin-2.6.4/",
"/phpMyAdmin-2.7.0-beta1/",
"/phpMyAdmin-2.7.0-rc1/",
"/phpMyAdmin-2.7.0-pl1/",
"/phpMyAdmin-2.7.0-pl2/",
"/phpMyAdmin-2.7.0/",
"/phpMyAdmin-2.8.0-beta1/",
"/phpMyAdmin-2.8.0-rc1/",
"/phpMyAdmin-2.8.0-rc2/",
"/phpMyAdmin-2.8.0/",
"/phpMyAdmin-2.8.0.1/",
"/phpMyAdmin-2.8.0.2/",
"/phpMyAdmin-2.8.0.3/",
"/phpMyAdmin-2.8.0.4/",
"/phpMyAdmin-2.8.1-rc1/",
"/phpMyAdmin-2.8.1/",
"/phpMyAdmin-2.8.2/",
"/sqlmanager/",
"/mysqlmanager/",
"/p/m/a/",
"/PMA2005/",
"/pma2005/",
"/phpmanager/",
"/php-myadmin/",
"/phpmy-admin/",
"/webadmin/",
"/sqlweb/",
"/websql/",
"/webdb/",
"/mysqladmin/",
"/mysql-admin/");


foreach $myadmin(@p){ 

$url = $host.$myadmin;
$request = HTTP::Request->new(GET=>$url);
$useragent = LWP::UserAgent->new();

$response = $useragent->request($request);
if ($response->is_success){print "Found : $url\n";}
if ($response->content=~ /Access Denied/){print "Found : $url =>[Error & Access Denied]\n";}
else {print "NotFound : $myadmin\n";}


Mövzu Alıntıdır..!

http://s017.radikal.ru/i404/1202/c6/a2947080a3c4.png
Anti-armenia.ORG
    

Istifadəçi
    2012-01-02 12:36 GMT                 

Ferid23Admin
Mesaj Sayı : 1847
Mövzu Sayı :
Rep Ver : 
Rep Sayı :   42  
Indi Saytda : Durum
Cinsiyyət : Oğlan
Şəhər : Anti-armenia.ORG
Ölkə :
Məslək : Programmer & Defacer
Yaş : 7
Mesaj :

Mövzunu Paylaş!


İstifadə qaydası: Kodları notepeda atib >> save as >> finder.pl kimi C:\ diskində yadda saxlayırıq.
Daha sonra CMD >> perl C:\finder.pl yazıb enter vururuq.

Diqqət! Bunun üçün sizdə ActivePerl Proqramının yüklü olması lazımdır.

Buradan yüklə:
Windows 32-bit
Windows 64-bit

http://s017.radikal.ru/i404/1202/c6/a2947080a3c4.png
AZ Domaini İhbar Hattı (Azərbaycan saytlarında olan boşluqları bizə bildirin): http://anti-armenia.org/forums.php?m=posts&q=572
Qaydalar (Saytın qayda-qanunlarını oxuyaraq əməl edin)
Anti-armenia.ORG