Anti-armenia.ORG - Forumlar - Linux Centos 6* Tomcat qurulumuIstifadəçi
    2016-07-25 16:02 GMT                 

BLaCk_webVIP
Mesaj Sayı : 22
Mövzu Sayı :
Rep Ver : 
Rep Sayı :   1  
Indi Saytda : Durum
Cinsiyyət : Oğlan
Şəhər : Baku
Ölkə :
Məslək :
Yaş : 33
Mesaj :

Mövzunu Paylaş!


Kod:
tomcat

groupadd tomcat && useradd -s /bin/bash -g tomcat -m tomcat && passwd tomcat


cd /usr/


wget http://mirror.olnevhost.net/pub/apache/tomcat/tomcat-7/v7.0.69/bin/apache-tomcat-7.0.69.tar.gz

tar xvzf apache-tomcat-7.0.69.tar.gz

mv apache-tomcat-7.0.69 tomcat

chown -R tomcat:tomcat tomcat
=======================================================================================================================
java

cd /opt/

wget --no-cookies --no-check-certificate --header "Cookie: gpw_e24=http%3A%2F%2Fwww.oracle.com%2F; oraclelicense=accept-securebackup-cookie" "http://download.oracle.com/otn-pub/java/jdk/8u45-b14/jdk-8u45-linux-x64.tar.gz"

tar xvzf jdk-8u45-linux-x64.tar.gz


echo 'export JAVA_HOME=/opt/jdk1.8.0_45/' >> /etc/profile


nano /etc/init.d/tomcat
-----------------------
#! /bin/sh
#
#
#
#
case $1 in
'start')
  su - ${TOMCAT} -c "/usr/tomcat/bin/startup.sh  > /dev/null 2>&1  &"
  touch /var/lock/subsys/tomcat
;;
'stop')
su - ${TOMCAT} -c "/usr/tomcat/bin/shutdown.sh  > /dev/null 2>&1  &"
rm -f /var/lock/subsys/tomcat
;;
*)
echo "usage: $0 {start|stop}"
exit
;;
esac
#

ctrl+x basib y edib save edirik
exit
========================

rootla bu icazeleri verib
chgrp tomcat /etc/init.d/tomcat && chmod 750 /etc/init.d/tomcat

ln -s /etc/init.d/tomcat /etc/rc.d/rc0.d/K01tomcat
ln -s /etc/init.d/tomcat /etc/rc.d/rc3.d/S99tomcat
ln -s /etc/init.d/tomcat /etc/rc.d/rc5.d/S99tomcat


nano tomcat userle daxil olub  bu setri sona elave edib save edib

nano /usr/tomcat/conf/tomcat-users.xml
-------------------------------------------------------
<role rolename="manager-gui"/>
<user username="ad" password="pass" roles="manager-gui"/>
</tomcat-users>


systemi reboot edirik tomcat srv hazirdi

Anti-armenia.ORG
    

Istifadəçi
    2016-07-30 01:47 GMT                 

BlackMinDPr0grammer
Mesaj Sayı : 1643
Mövzu Sayı :
Rep Ver : 
Rep Sayı :   62  
Indi Saytda : Durum
Cinsiyyət : Oğlan
Şəhər : cat /dev/zero>`which you`
Ölkə :
Məslək :
Yaş :
Mesaj :

Mövzunu Paylaş!


Təşəkkürlər qardaş Minnətdaram

Ana VƏTƏN!
Anti-armenia.ORG
    

Istifadəçi
    2016-07-30 16:29 GMT                 

BLaCk_webVIP
Mesaj Sayı : 22
Mövzu Sayı :
Rep Ver : 
Rep Sayı :   1  
Indi Saytda : Durum
Cinsiyyət : Oğlan
Şəhər : Baku
Ölkə :
Məslək :
Yaş : 33
Mesaj :

Mövzunu Paylaş!


Sitat
#55504 BlackMinD :
Təşəkkürlər qardaş Minnətdaram


deymez bro))

Anti-armenia.ORG
    

Istifadəçi
    2016-09-03 20:14 GMT                 

SecHackİstifadəçi
Mesaj Sayı : 46
Mövzu Sayı :
Rep Ver : 
Rep Sayı :   2  
Indi Saytda : Durum
Cinsiyyət : Oğlan
Şəhər :
Ölkə :
Məslək :
Yaş :
Mesaj :

Mövzunu Paylaş!


Təşəkkürlər!

Bir TÜRK Dünyaya Bədəldir!
Anti-armenia.ORG