Anti-armenia.ORG - Forumlar - OSİ Model LayerIstifadəçi
    2024-01-18 10:21 GMT                 

Miri14İstifadəçi
Mesaj Sayı : 3
Mövzu Sayı :
Rep Ver : 
Rep Sayı :   0  
Indi Saytda : Durum
Cinsiyyət : Oğlan
Şəhər : Sumgait
Ölkə :
Məslək : Cyber Security
Yaş : 24
Mesaj :

Mövzunu Paylaş!


# ****Physical layer****

- Bu layerdə məlumatı elektrik siqnallarına, optik siqnallara və ya radio dalgalarına çevirərək onu ötürmə ortamına göndərir

# **Data Link Layer**

- Fiziki qatmandan gələn məlumatı çərçivə adlanan kiçik paketlərə böler və səhvlərin nəzarəti etmək üçün iş görür. Həmçinin şəbəkədəki cihazları bir-birinə bağlar.
- Bu layerdə **Mac Adress** lə olan cihazlar işləyir
- S**witch , Hub** lar işləyir

# **Network layer**

- Məlumat paketlərini yönləndirmə, şəbəkədəki hədəf cihazı tapma və ünvanlandırma kimi vəzifələri yerinə yetirir.
- Bu layerdə ******İp Adress****** lə işləyən cihazlar olur
- **************Router , Modem və.s**************

# **Transport layer**

- Tətbiqi və seans səviyyələrinə verilənlərin tələb olunan etibarlı dərəcədə ötürülməsini təmin edir. Bu məqsədlə şəbəkə proqram təminatının nəqliyyat obyektləri ötürülən obyektdəki məlumatları paketləşdirir və qəbuledici obyektdə həmin paketlərdən məlumatı çıxarır. Bundan əlavə nəqliyyat səviyyəsi müxtəlif şəbəkə səviyyələrini uyğunlaşdırır.
- **TCP, UDP , Firewall** lar işləyir

# **Session layer**

- İki tətbiq arasındakı əlaqəni qurmaq, davam etdirmək və bitirmək üçün iş görür. Sessiya idarəsi, eyni zamanda eyniləşmə nəzarəti və məlumatın sinxronlaşdırılması kimi vəzifələri içərir.

# **Prezentation layer**

- Məlumatı tətbiqlər arasında uyğunluğu təmin etmək üçün tərcümə etmə, şifrələmə və sıxışdırma kimi prosedurlara müraciət edir.

# **Application Layer**

- İstifadəçi tətbiqləri ilə şəbəkə arasındakı əlaqəni təmin edir. Protokollar əsasən bu qatmanda tətbiq olunur.

Anti-armenia.ORG
    

Istifadəçi
    2024-01-30 21:39 GMT                 

HenkeR77İstifadəçi
Mesaj Sayı : 8
Mövzu Sayı :
Rep Ver : 
Rep Sayı :   0  
Indi Saytda : Durum
Cinsiyyət : Oğlan
Şəhər :
Ölkə :
Məslək : henker
Yaş : 105
Mesaj :

Mövzunu Paylaş!


HUB 2-ci layer?

Anti-armenia.ORG