Anti-armenia.ORG - Forumlar - Şərh Yazmadan Linklər Açılmaz. (SEDİTİO)Istifadəçi
    2012-03-24 22:05 GMT                 

RAMSESSVIP
Mesaj Sayı : 128
Mövzu Sayı :
Rep Ver : 
Rep Sayı :   2  
Indi Saytda : Durum
Cinsiyyət : Oğlan
Şəhər :
Ölkə :
Məslək :
Yaş : 45
Mesaj :

Mövzunu Paylaş!


Avtomatik Link Gizləmə Şərh Yazmadan Linklər Açılmaz.

system/fonksiyon.php yi açın altdakini tapın.
Kod:
$text = sed_bbcode_autourls($text);

Üstüne Əlavə edin.
Kod:
$text=hge_correct_ed2k_link($text);
        $hge_hiddentext = hge_test_hidden_acces();

Altdakını tapın.
Kod:
'\\[url=([^\\\'\;([]*)\\]([^\\[]*)\\[/url\\]' => '<a href="\\1">\\2</a>',
'\\[url\\]([^\\([]*)\\[/url\\]' => '<a href="\\1">\\1</a>',

Deyişdirin.
Kod:
'\\[url=([^\\\'\;([]*)\\]([^\\[]*)\\[/url\\]' => '[hiden]<a href="\\1">\\2</a>[/hiden]',
'\\[url\\]([^\\([]*)\\[/url\\]' => '[hiden]<a href="\\1">\\1</a>[/hiden]',

Altdakını tapın.
Kod:
'\\[colleft\\]([^\\[]*)\\[/colleft\\]' => '<div class="colleft">\\1</div>',

Üstüne Əlavə edin.
Kod:
'\\[hiden\\]([^\\[]*)\\[/hiden\\]' => $hge_hiddentext,

Altdakını tapın.
Kod:
function sed_load_structure()

Üstüne Əlavə edin.
Kod:
function hge_corrected_link($matches)
{
  $text_in_front = '[img]images/EzelLinkIcon.gif[/img] [url=AAAA://|file|';
  $matches[2] = preg_replace("#[\f\n\r\t]|\x39;#is","",$matches[2]);
  $matches[2] = preg_replace("#[\[\]\(\)+]|(%20)#is",".",$matches[2]);
  $matches[2] = preg_replace('(\.+)','.',$matches[2]);
  $filesize = ' ('.number_format((((float)$matches[3])/(1024*1024)),2).') MB';
  return $text_in_front.$matches[2].'|'.$matches[3].'|'.$matches[4].'|/]'.$matches[2].'[/url]'.$filesize;
}
function hge_correct_ed2k_link($text)
{
   $text = preg_replace_callback('#(\[url=ed2k://\|file\|)(.+?)\|(.+?)\|(.+?)\|/\](.+?)\[/url\]#is','hge_corrected_link',$text);
   $text = preg_replace_callback('#(ed2k://\|file\|)(.+?)\|(.+?)\|(.+?)\|/#is','hge_corrected_link',$text);
   $text = preg_replace('#\[url=AAAA://\|file\|#is','[url=ed2k://|file|',$text);
return ($text);
}
function hge_test_hidden_acces()
{
   global $db_forum_posts, $usr;
   //Hide option get needed constants from URL; LDU way for using $_GET
        if (!defined('SED_CODE')) { die('Wrong URL.'); }
   $m = sed_import('m','G','STX');
   $RequestedTopic = 0;
   $hge_hiddentext = '<b><i>Linkləri Görmək üçün Mövzuya Şərh Yazmalısınız.</i></b>';
   if (!empty($m) && ($m == 'posts'))
   {
      //get other variables -- if put earlier it gives unintended warnings in the logfile
      $q = sed_import('q','G','INT');
      $p = sed_import('p','G','INT');
      if (!empty($q))
      {
         $RequestedTopic = $q;
      }
      elseif (!empty($p))
      {
         $RequestedPost = $p;
         $sql = sed_sql_query("SELECT fp_topicid FROM $db_forum_posts WHERE fp_id=$RequestedPost");
         if ($row = sed_sql_fetcharray($sql))
         {
           $RequestedTopic = $row['fp_topicid'];
         }
      }
     if ($RequestedTopic>0)
     {
       $sql = sed_sql_query("SELECT fp_posterid FROM $db_forum_posts WHERE fp_topicid=$RequestedTopic");
       while ($row = sed_sql_fetcharray($sql))
            {
              if ($usr['id'] == ($row['fp_posterid']))
              {
                $hge_hiddentext = '<div style="text-align:left;">\\1</div>';

                break;
              }
     }
   }
}
   return ($hge_hiddentext);
}
/* ------------------ */
-- */[/code]
Bundan Sonra linklere cavab yazmadan linklər görünməz.

Anti-armenia.ORG
    

Istifadəçi
    2012-03-24 22:31 GMT                 

TheRockGold
Mesaj Sayı : 71
Mövzu Sayı :
Rep Ver : 
Rep Sayı :   0  
Indi Saytda : Durum
Cinsiyyət : Oğlan
Şəhər :
Ölkə :
Məslək : xsecurity
Yaş :
Mesaj :

Mövzunu Paylaş!


çox sağ ol məlumat üçün... bu qaynağ sizə məxsusdur ?

AATeam | EH
Anti-armenia.ORG
    

Istifadəçi
    2012-03-24 22:41 GMT                 

RAMSESSVIP
Mesaj Sayı : 128
Mövzu Sayı :
Rep Ver : 
Rep Sayı :   2  
Indi Saytda : Durum
Cinsiyyət : Oğlan
Şəhər :
Ölkə :
Məslək :
Yaş : 45
Mesaj :

Mövzunu Paylaş!


Aznetde ilk dəfə burda paylaşdım

Anti-armenia.ORG
    

Istifadəçi
    2012-03-24 22:41 GMT                 

Ferid23Admin
Mesaj Sayı : 1874
Mövzu Sayı :
Rep Ver : 
Rep Sayı :   44  
Indi Saytda : Durum
Cinsiyyət : Oğlan
Şəhər : Anti-armenia.ORG
Ölkə :
Məslək : Programmer & Defacer
Yaş : 11
Mesaj :

Mövzunu Paylaş!


Çox sağol! Əllərinə sağlıq!

http://s017.radikal.ru/i404/1202/c6/a2947080a3c4.png
AZ Domaini İhbar Hattı (Azərbaycan saytlarında olan boşluqları bizə bildirin): http://anti-armenia.org/forums.php?m=posts&q=572
Qaydalar (Saytın qayda-qanunlarını oxuyaraq əməl edin)
Anti-armenia.ORG
    

Istifadəçi
    2012-03-26 07:21 GMT                 

Mr.Rafiqİstifadəçi
Mesaj Sayı : 175
Mövzu Sayı :
Rep Ver : 
Rep Sayı :   0  
Indi Saytda : Durum
Cinsiyyət : Oğlan
Şəhər : Naxçıvan
Ölkə :
Məslək : Web Master
Yaş : 25
Mesaj :

Mövzunu Paylaş!


Çox sağol!

Anti-armenia.ORG